Start

Utbildning

Besiktning

Konsultation

Om Brandsektionen

Kontakt

Länkar

 

Besiktning

Nyheter

Senast uppdaterad: 2020-10-30

Då anläggningen är ny:
Då man har låtit installera en brandlarmanläggning är det vanligt att man låter en besiktningsman kontrollera att man har fått det man beställt. Man genomför då en entreprenadbesiktning. Det är tyvärr vanligt att man i detta skede glömmer bort att anläggningen enligt SBF 110 också ska leveransbesiktigas. Praktiskt är förstås att den som utför entreprenadbesiktningen även utför leveransbesiktningen. Brandsektionen utför bägge besiktningarna utifrån dina förutsättningar.

Erfarenheten visar att det finns en hel del tid och pengar att spara på att låta den som ska leveransbesiktiga anläggningen, granska bygghandlingarna innan installationsarbetet påbörjas. På så sätt kan man undvika en del misstag och räta ut en del av de frågetecken som man annars upptäcker först i samband med besiktningen av anläggningen. Har man tidigt i byggskedet, etablerat en kontakt mellan anläggarfirma och besiktningsman, kan även praktiska prov och liknande samordnas vilket i sin tur medför kortare byggtid och minskade störningar i eventuell verksamhet i objektet.

Återkommande besiktning:
Enligt SBF 110 ska en brandlarmanläggning leveransbesiktigas i samband med nyinstallation. Därefter ska den revisionsbesiktigas en gång per år. Leverans och revisonsbesiktningarna har som syfte att kontrollera att anläggningen är utförd så att den uppfyller de krav och regler som gäller på objektet. Leverans- och revisionsbesiktningar får endast utföras av certifierad besiktningsfirma.


Brandsektionen är av SBSC certifierad besiktningsfirma för brandskyddsanordning.

Kontakta Brandsektionen och boka en tid för besiktning.

 

 

2020-10-30

Brandsektionen firar 7 år i dag. 

 

2020-04-18

Brandsektionen firar att Kent arbetat 31 år i branschen. 

 

2020-03-12

Brandsektionen håller kurs för anläggningsskötare brandlarm. Kontakta Kent för närmare information och anmälan. 

 

2019-10-24

Brandsektionen håller kurs för anläggningsskötare brandlarm. Kontakta Kent för närmare information och anmälan. 

 

2019-09-06

Brandsektionen håller kurs för anläggningsskötare brandlarm. Kontakta Kent för närmare information och anmälan. 

 

2019-04-18

Brandsektionen uppmärksammar att Kent Helge i dag har varit verksam i brandlarmbranschen i 30 år. 

 

2019-05-06

Brandsektionen håller kurs för anläggningsskötare brandlarm. Kontakta Kent för närmare information och anmälan. 

 

2019-02-07

Brandsektionen håller kurs för anläggningsskötare brandlarm. Kontakta Kent för närmare information och anmälan. 

 

2018-11-30

Brandsektionen firar 5 år i dag.  

 


 

 

 

 

Copyright – Svenska Brandsektionen AB