Start

Utbildning

Besiktning

Konsultation

Om Brandsektionen

Kontakt

Länkar

 

Länkar

Nyheter

Senast uppdaterad: 2020-10-30

Arbetsmiljöverket

Boverket

Brandskyddsföreningen Sverige

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

SOS Alarm AB

Svensk Brand & Säkerhets Certifiering AB

 

2020-10-30

Brandsektionen firar firar 7 år i dag. 

 

2020-04-18

Brandsektionen firar att Kent arbetat 31 år i branschen. 

 

2020-03-12

Brandsektionen håller kurs för anläggningsskötare brandlarm. Kontakta Kent för närmare information och anmälan. 

 

2019-10-24

Brandsektionen håller kurs för anläggningsskötare brandlarm. Kontakta Kent för närmare information och anmälan. 

 

2019-09-06

Brandsektionen håller kurs för anläggningsskötare brandlarm. Kontakta Kent för närmare information och anmälan. 

 

2019-04-18

Brandsektionen uppmärksammar att Kent Helge i dag har varit verksam i brandlarmbranschen i 30 år. 

 

2019-05-06

Brandsektionen håller kurs för anläggningsskötare brandlarm. Kontakta Kent för närmare information och anmälan. 

 

2019-02-07

Brandsektionen håller kurs för anläggningsskötare brandlarm. Kontakta Kent för närmare information och anmälan. 

 

2018-11-30

Brandsektionen firar 5 år i dag.

 


 

 

Copyright – Svenska Brandsektionen AB