Start

Utbildning

Besiktning

Konsultation

Om Brandsektionen

Kontakt

Länkar

 

Kurs - Anläggningsskötare brandlarm

Datum och Anmälan

Senast uppdaterad: 2020-10-30

Mål:

Att ge en grundläggande information om vilka krav som ställs på en anläggningsskötare brandlarm, enligt SBF 110:6, SBF 110:7 och SBF 110:8. Efter utbildningen skall deltagaren sköta en brandlarmanläggning på ett kvalificerat sätt som uppfyller de krav som ställs.
Utbildningen innehåller de teoretiska moment som beskrivs i SBF 110:8 Bilada D.

Kursen vänder sig till:

Den som arbetar med försäljning, projektering, projektledning, driftsättning eller service av brandlarm.
Kursen är också lämplig för personer som har ett övergripande ansvar för brandlarmanläggningar inom ett företag t.ex. fastighetsansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig person.

Innehåll:

-     Allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete

-     Kravställare / Myndighetskrav / Försäkringskrav

-     Brand- och utrymningslarmanläggningens komponenter och funktion

-     Funktion och skötsel av ingående komponenter

-     Brand- och utrymningslarmanläggningens omfattning

-     Regler för utförande och skötsel av en brand- och utrymningslarmanläggning

-     Omfattning av erforderliga skötsel- och underhållsåtgärder

-     Säkerhetsföreskrifter och övrigt brandskydd för lokalerna med brand- och utrymningslarm

-     Onödiga larm, hur uppstår de och hur kan de undvikas?

-     Vad gäller vid frånkopplingar?


Föredragshållare:

Kent Helge är behörig ingenjör sedan 1991 och har kontinuerligt hållit kurser i brandlarmregler sedan 1989.

Tid och plats:

Kursdatum finns anslagna på Brandsektionen.se
Kursen startar normalt 09.00 och avslutas senast 16.00 samma dag.
Kursen hålls i lokal anpassad till antalet deltagare.
Är ni flera deltagare från samma företag, kan kursen hållas i era egna lokaler.
Distanskursen går du när du vill. Du har tre månader på dig från det att du har fått inloggningsuppgifterna.

Kurs på distans:

Via Brandsektionen har du möjlighet att gå anläggningsskötarkursen på distans. Distanskursen är utgår ifrån samma material som den kurs som den fysiska och avgiften är den samma. Skillnaden är att du går kursen framför din dator i stället för att åka till en kurslokal och du får koka ditt kaffe själv. Kursen är indelad i avsnitt om 5 till 25 minuter styck. Du kan välja att gå den när du vill. Du kan när som helst ta en paus. Nedan finner du en länk till en film som kortfattat visar hur kursen fungerar. .

Introduktionsfilm för distanskurs.

Anmälan & pris:

Anmälan till kursen görs genom att fylla i Anmälan kurs  ”Anläggningsskötare brandlarm” vilken sänds till Brandsektionen enligt anmälningsblanketten. Brandsektionen tar emot anmälningar fram till kursstart i mån av plats. Vill du gå kursen på distans, skriver du "distans" i rutan för önskad utbildningsdag.
Prisuppgift finns på anmälningsblanketten.

Övrig information:

Om antalet anmälda deltagare är för lågt förbehåller Brandsektionen sig rätten att ställa in eller senarelägga en utbildning. Vi ger besked om detta senast två veckor för utbildningsstart.

Brandsektionen sänder ut kallelse till utbildningen två veckor före kursstart med detaljerat kursprogram, uppgift om kurslokal, adress m.m.

Frågor rörande våra kurser besvaras av
Kent Helge 0706-693933, eller kent.helge@brandsektionen.se

 

2020-10-30

Med anledning av covid-19 arrangerar Brandsektionen för närvarande inte några fysiska kurser i egen regi. Kurser i kundens egna lokaler arrangeras däremot fortfarande.

.

2020-03-12 i Örebro

Kontakta Kent för närmare information.

.

2019-10-24 i Örebro

Kontakta Kent för närmare information.

.

2019-09-06 i Örebro

Kontakta Kent för närmare information.

.

2019-05-06 i Örebro

Kontakta Kent för närmare information.

.

2019-02-07 i Örebro

Kontakta Kent för närmare information.

.

2018-10-10 i Örebro

Kontakta Kent för närmare information.


Anmälningsblankett

 

 

 

 

 

Copyright – Svenska Brandsektionen AB