Start

Utbildning

Besiktning

Konsultation

Om Brandsektionen

Kontakt

Länkar

 

Kurs - Montör brandlarm

Datum och Anmälan

Senast uppdaterad: 2020-10-30

Mål:

Efter kursen har deltagaren de kunskaper som behövs för att under överinseende av anläggarfirma, utföra installation av platsutrustning såsom detektorer, larmknappar och larmdon, i enligt het med SBF 110:6, SBF 110:7 och SBF 110:8.

Kursen vänder sig till:

Den som arbetar med installation av brandlarmsystem. Deltagaren bör ha goda kunskaper om installation av telesystem i allmänhet, för att kunna tillgodogöra sig denna kurs.

Innehåll:

-     Begrepp

-     Systemuppbyggnad

-     Ritningssymboler

-     Placeringsregler

-     Kabelförläggning

-     Dokumentation och provningar

Tid och plats:

Kursdatum finns anslagna på Brandsektionen.se.
Kursstart kan variera. Kursens längd är 2-3 timmar beroende på deltagarnas förkunskaper.
Kursen hålls i lokal anpassad till antalet deltagare.
Är ni flera deltagare från samma företag, kan kursen hållas i era egna lokaler.

Föredragshållare:

Kent Helge är behörig ingenjör sedan 1991 och har kontinuerligt hållit kurser i brandlarmregler sedan 1989.

Anmälan & pris:

Anmälan till kursen görs genom att fylla i Anmälan kurs ”Montör brandlarm” vilken sänds till Brandsektionen enligt anmälningsblanketten. Brandsektionen tar emot anmälningar fram till kursstart i mån av plats.
Prisuppgift finns på anmälningsblanketten.

Övrig information:

Om antalet anmälda deltagare är för lågt förbehåller Brandsektionen sig rätten att ställa in eller senarelägga en utbildning. Vi ger besked om detta senast två veckor för utbildningsstart.

Brandsektionen sänder ut kallelse till utbildningen två veckor före kursstart med detaljerat kursprogram, uppgift om kurslokal, adress m.m.

Frågor rörande våra kurser besvaras av
Kent Helge 0706-693933, eller kent.helge@brandsektionen.se

 

Kontakta Brandsektionen för närmare information om nästa kurstillfälle.

Anmälningsblankett

 

 

 

 

 

Copyright – Svenska Brandsektionen AB