Start

Utbildning

Besiktning

Konsultation

Om Brandsektionen

Kontakt

Länkar

 

Kurs - Från SBF 110:6 till SBF 110:7

Datum och Anmälan

Senast uppdaterad: 2020-10-30

Mål:

Brandskyddsföreningen har gett ut SBF 110:7 vilken började gälla 2014-01-01. Föregående utgåva, SBF 110:6, dras in 2015-06-30.
Kursen fokuserar på de förändringar som gjorts till den nya utgåvan
.

Kursen vänder sig till:

Den som arbetar med försäljning, projektering, projektledning, driftsättning eller service av brandlarm. Kursen är också lämplig för personer som har ett övergripande ansvar för brandlarmanläggningar inom ett företag t.ex. fastighetsansvarig, underhållsansvarig eller brandskyddsansvarig person.
Deltagaren bör ha goda kunskaper om innehållet i SBF 110:6 för att kunna tillgodogöra sig denna kurs.

Innehåll:

-     Uppbyggnad och kapitelindelning

-     Begrepp

-     Systemuppbyggnad

-     Utförandespecifikationen

-     Planering och projektering

-     Detektortyper

-     Placeringsregler

-     Signaler och styrningar

-     Dokumentation

-     Underhåll och skötsel

-     Ändringar och utökningar


Tid och plats:

Kursdatum finns anslagna på Brandsektionen.se
Kursen startar normalt 09.00 och avslutas senast 16.00 samma dag.
Kursen hålls i lokal anpassad till antalet deltagare.
Är ni flera deltagare från samma företag, kan kursen hållas i era egna lokaler.

Föredragshållare:

Kent Helge är behörig ingenjör sedan 1991 och har kontinuerligt hållit kurser i brandlarmregler sedan 1989.

Anmälan & pris:

Anmälan till kursen görs genom att fylla i Anmälan kurs ”Från SBF 110:6 till SBF 110:7” vilken sänds till Brandsektionen enligt anmälningsblanketten. Brandsektionen tar emot anmälningar fram till kursstart i mån av plats.
Prisuppgift finns på anmälningsblanketten.

Övrig information:

Om antalet anmälda deltagare är för lågt förbehåller Brandsektionen sig rätten att ställa in eller senarelägga en utbildning. Vi ger besked om detta senast två veckor för utbildningsstart.

Brandsektionen sänder ut kallelse till utbildningen två veckor före kursstart med detaljerat kursprogram, uppgift om kurslokal, adress m.m.

Frågor rörande våra kurser besvaras av
Kent Helge 0706-693933, eller kent.helge@brandsektionen.se

 

Kontakta Brandsektionen för närmare information om nästa kurstillfälle.

Anmälningsblankett

 

 

 

 

 

Copyright – Svenska Brandsektionen AB