Start

Utbildning

Besiktning

Konsultation

Om Brandsektionen

Kontakt

Länkar

 

Kurs - Kravställare brandlarm

Datum och Anmälan

Senast uppdaterad: 2020-10-30

Mål:

Efter kursen har deltagaren de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna ställa relevanta och genomförbara krav på en brandlarmanläggning på ett sådant sätt att beställare och utförare inte missförstår kravställarens andemening.

Kursen vänder sig till:

Den som i sin yrkesroll kräver eller begär installation av brandlarm. T.ex. byggherre, fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.
Kursen är också lämplig för representant för byggnadsnämnden, räddningstjänsten, försäkringsbolag, larmmottagare och anläggningsägare.

Innehåll:

-     Översiktlig genomgång av de regelverk som styr en brandlarm/utrymningslarminstallation

-     Begrepp som används i samband med brandlarm och utrymningslarm

-     Kravställare - myndighetskrav/försäkringskrav

-     Utförandespecifikation

-     Dokumentation

-     Besiktning

-     Skötsel och underhåll

-     Onödiga larm, hur uppstår de och hur kan de undvikas?

Tid och plats:

Kursdatum finns anslagna på Brandsektionen.se.
Kurstid 08.00-12.00 alternativt 13.00-17.00.
Kursen hålls i lokal anpassad till antalet deltagare.
Är ni flera deltagare från samma företag, kan kursen hållas i era egna lokaler.

Föredragshållare:

Kent Helge är behörig ingenjör sedan 1991 och har kontinuerligt hållit kurser i brandlarmregler sedan 1989.

Anmälan & pris:

Anmälan till kursen görs genom att fylla i Anmälan kurs ” Kravställare brandlarm” vilken sänds till Brandsektionen enligt anmälningsblanketten. Brandsektionen tar emot anmälningar fram till kursstart i mån av plats.
Prisuppgift finns på anmälningsblanketten.

Övrig information:

Om antalet anmälda deltagare är för lågt förbehåller Brandsektionen sig rätten att ställa in eller senarelägga en utbildning. Vi ger besked om detta senast två veckor för utbildningsstart.

Brandsektionen sänder ut kallelse till utbildningen två veckor före kursstart med detaljerat kursprogram, uppgift om kurslokal, adress m.m.

Frågor rörande våra kurser besvaras av
Kent Helge 0706-693933, eller kent.helge@brandsektionen.se

 

Kontakta Brandsektionen för närmare information om nästa kurstillfälle.

Anmälningsblankett

 

 

 

 

 

Copyright – Svenska Brandsektionen AB